راهنمایی برای انتخاب کراوات با کت‌وشلوار

ترکیب کراوات با کت و شلوار

کت‌وشلوار در هر سنی که باشید موضوعی بسیار جذاب برای انتخاب و پوشیدن است. البته انتخاب درست و پوشیدن لباس مناسب برای مردان نکاتی دارد که وقتی یک کراوات هم به آن اضافه می‌شود کار کمی سخت ولی با رعایت این نکات نتیجه دلچسبی به همراه خواهد داشت.

برای اینکه انتخاب لباس و ست کردن آن با کت‌وشلوار راحت شود می‌توانید به‌صورت زیر عمل کنید.

لباس‌هایتان را برانداز کنید و کت‌وشلواری که دوست دارید بپوشید را انتخاب کنید. آن را روی یک سطح هموار مثلاً روی تخت یا میز تاشو پهن کنید. پیراهن‌هایی را که می‌خواهید با آن کت بپوشید، انتخاب کنید. مطمئن شوید که رنگ کت و پیراهن با یکدیگر هماهنگ و متناسب است. پیراهن موردنظر را در کنار کت قرار دهید تا از ترکیبی که می‌سازند اطمینان حاصل کنید. حالا کراوات‌هایی که فکر می‌کنید مناسب ترکیب کت و پیراهنتان هستند را انتخاب کنید. آن‌ها را روی کت و پیراهن قرار بدهید. بهترین روش برای تطبیق دادن آن‌ها با یکدیگر، توجه به رنگ غالب پیراهن و کت و همچنین طرح اصلی آن‌ها است.

برای یک کت‌شلوار و پیراهن ساده، می‌توانید از هر کروات ساده‌ای که رنگ آن با کت و پیراهن شما هماهنگ باشد، استفاده کنید. البته این همیشه به این معنا نیست که مثلاً آبی را فقط با آبی بپوشید. شما می‌توانید یک کراوات زردرنگ را انتخاب کنید که بر روی یک کت‌شلوار و پیراهن آبی عالی به نظر می‌رسد. اگر می‌خواهید از رنگ متضاد استفاده کنید، از دایره رنگی استفاده کنید.

زمانی که پیراهن سفید می‌پوشید، هر نوع کراواتی با آن خوب به نظر می‌رسد. پوشیدن کت‌شلوار سفید نیز مانند یک بوم سفید نقاشی است که شما می‌توانید هر رنگ و طرح کراواتی را که دوست دارید با آن بپوشید.

برای کت‌وشلوار راه‌راه، اگر راه‌های آن ضعیف و کمرنگ هستند، رنگ خود کت را زمینه اصلی قرار دهید و کراوات را با آن هماهنگ کنید، درست مثل‌اینکه یک کت ساده پوشیده‌اید؛ اما اگر راه‌های کت برجسته و مشخص هستند، کراواتی را انتخاب کنید که به‌خوبی با رنگ راه‌های کت شما هماهنگ است. کتی با راه‌های آبی مشخص را می‌توانید با کراوات آبی‌رنگ بپوشید. کراوات شما می‌تواند ساده یا طرح دار باشد، اما مهم این است که با رنگ راه‌های کت متناسب باشد.

برای پیراهن طرح دار، رنگ کراواتی را انتخاب کنید که هنگام نگاه کردن به پیراهن از دور، رنگ غالب باشد. شما می‌توانید با این پیراهن، یک کراوات طرح دار، راه‌راه یا چهارخانه بپوشید. به خاطر داشته باشید که وقتی کراوات طرح دار انتخاب می‌کنید به رنگ غالب آن دقت کنید تا با رنگ اصلی پیراهن طرح دارتان هماهنگ باشد.

از طرف دیگر هماهنگی کت و کراوات بسیار مهم است. اگر می‌خواهید کراواتی با رنگ متفاوت بپوشید، مطمئن شوید که رنگ مکمل انتخاب کنید. به‌عنوان‌مثال یک پیراهن صورتی را با یک کراوات قرمزرنگ یا کراوات آبی روشن؛ پیراهن آبی را با کراوات زرد، طلایی یا آبی؛ و پیراهن مشکی را با کراوات سفید، خاکستری یا نقره‌ای بپوشید.

به خاطر داشته باشید که کت‌شلوار، پیراهن و کراواتی که انتخاب می‌کنید، هر سه طرح دار نباشد. حداقل یکی از آن‌ها باید ساده باشد.