گالری: کالکشن پیش بهاره ۲۰۱۶ Rag Bone

Rag Bone

کالکشن‌هایی که برای بهار ۲۰۱۶ عرضه می‌شوند یک نکته مشترک دارند: مینیمالیسم شهری. سبکی نسبتا جدید که با ترکیبی از پارچه‌های کش‌باف، کت‌های نسبتا بلند و پارچه‌های راه‌راه ارایه شده‌اند. کالکشنی که در ادامه مشاهده می‌کنید  با همکاری British Heritage House و Liberty of London ارایه شده است.دو مرکزی که به طور اختصاصی از طرح‌هایی که ارایه کرده‌اند،‌ترکیبی مشترک ساخته و به آرشیو خود اضافه نموده‌اند. این لباس‌ها و طرح‌ها در هشت سبک مختلف طراحی و نمونه‌هایی از آنها ارایه شده است.